Visual Class Mfix

 • Sistem de asistenta on-line (HELP + VIDEO TUTORIAL)
 • Multisocietate, retea sau monopost
 • Evidenta mijloacelor fixe pe locuri de utilizare gestiuni/sectii
 • Metode de amortizare: LINEARA, ACCELERATA, AD1, AD2
 • Grupele de mijloace fixe preincarcate conform legislatiei
 • Evidenta intrarilor si iesirilor (tipul/nr. documentelor de miscare)
 • Evidenta reevaluarilor suferite de mijloacele fixe
 • Fisa mijlocului fix
 • Centralizatoare privind fisele mijloacelor fixe
 • Situatii lunare si anuale privind stadiul amortizarilor
 • Evidenta pe conturi de imobilizari
 • Evidenta perioadelor scutite de amortizare
 • Evidenta mijloacelor fixe pe serii de fabricatie (cod bare EAN)
 • Note contabile generate automat (ClassCont si ClassoftSQL ERP)
 • Arhivarea lunara a datelor