Visual Class Mfix

Sistem de asistenta on-line (HELP + VIDEO TUTORIAL)

Multisocietate, retea sau monopost

Evidenta mijloacelor fixe pe locuri de utilizare gestiuni/sectii

Metode de amortizare: LINEARA, ACCELERATA, AD1, AD2

Grupele de mijloace fixe preincarcate conform legislatiei

Evidenta intrarilor si iesirilor (tipul/nr. documentelor de miscare)

Evidenta reevaluarilor suferite de mijloacele fixe

Fisa mijlocului fix

Centralizatoare privind fisele mijloacelor fixe

Situatii lunare si anuale privind stadiul amortizarilor

Evidenta pe conturi de imobilizari

Evidenta perioadelor scutite de amortizare

Evidenta mijloacelor fixe pe serii de fabricatie (cod bare EAN)

Note contabile generate automat (ClassCont si ClassoftSQL ERP)

Arhivarea lunara a datelor